چرا عیسی مسیح به بیابان رفت؟

عیسی مسیح از جانب روح خدا هدایت شد تا در بیابان با همان وسوسه هایی که آدم و حوا با آنها روبرو شدند، از جانب شیطان یعنی دشمن بشریت و خدا، روبرو شود و با انتخاب صحیح و حکیمانه و الهی خود، خط بطلانی بر روی انتخاب آدم و حوا بکشد و زمینه را برای پیروزی نهایی بر شیطان و همه نقشه های او پایه ریزی کرد. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 268 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر