آیا در اثر گناه اولیه، طبیعت انسان چنان تخریب شده که هیچ بازتاب نیکویی در اعمال انسان بوجود نمی آورد؟ یا به عبارت دیگر همه اعمال انسان غیر مسیحی، گناه است؟

کتاب مقدس به ما نشان می دهد که انسان بخاطرعصیان و شرارت بر علیه خدا و نااطاعتی از خدا، با انتخابی آزاد اما مسئولانه از مقام و شباهت خود به خدا سقوط کرد. کتاب مقدس این را نیز نشان می دهد که شباهت انسان به خدا، در اثر گناه خدشه دار شده اما کاملاً نابود نشده. باید توجه داشته باشیم که ما مسیحیان معتقد نیستیم که تنها مسیحیان کارهای خوبی انجام می دهند. حتی مسیحیان هم به فیض و رحمت خدا وابسته هستند. تنها فرق ایماندار به مسیح با شخصی که هنوز مسیح را پیروی نمی کند، در این است که مسیحی دارای وجدانی زنده و روح خدا می باشد که در صورتی که مسیحی با او همکاری کند، می تواند زندگی پاک و خداپسندانه ای را که یک شخصی غیرمسیحی قادر نیست، دنبال کند.

Nov/13/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 267 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر