با درود. اولا" آن مرگ که به عنوان نتیجه گناه ازآن یاد می کنید چیست؟ شما درداستان موسی شنیدید که پس ازگناه موسی (پرتاب سنگ) به عقوبت مرگ دچارمی شود. لیکن پوچ وحذف نگشته برعیسی مکشوف می گردد. پس حقیقت وذات مرگ چگونه چیزی است؟ آیاهمین جهنم نمی باشد؟ ثانیا" مراسم قربانی دریهود که شما آن را مستمسک بخشش گناه درمصلوب گشتن مسیح می دانید چگونه ارتباطی دارد؟ درحالیکه داوود پس ازگناه هرگز نمی توانست با قربانی از آن بگریزد؟

در سؤالی که مطرح کرده اید، مسئله پرتاب سنگ توسط موسی برای من واضح نبود که به کدام قسمت کتاب مقدس اشاره دارید؟؟؟

در ثانی مسئله قربانی گناه در عهد عتیق کاملا" امری واضح و روشن می باشد که در شریعت موسی به دقت به آن اشاره شده و مرتبا" در کتاب مقدس از آن یاد شده است. اما مسلما" در صورتی که شخص بخواهد قربانی کند، اما قلبی توبه کار و مطیع و مصمم برای ترک گناه نداشته باشد در کتاب مقدس اشاره شده که این قربانی فایده ای ندارد. در باره داود، کاملا" مشخص است که او اشاره می کند که گناه کرده و در دعای توبه اش اشاره می کند که مرا با زوفا پاک کن. در واقع او به قربانی گناه اشاره داشت که با زوفا که وسیله ای بود که خون پاشیده می شد، کاملا" معتقد بود. 

اما در باره اینکه فرمودید ما مسیحیان قربانی را مستمسک قربانی مسیح بر صلیب ساخته ایم، باید بگویم که دلیل اینکه خدا پسر خود را فدای گناهان ما کرد تا جریمه ای را که ما باید می پرداختیم، او به جای ما بپردازد این است:

خدا دارای ذات مقدس و عادل و پاکی است و این ذات با این خصوصیات خواهان جزای گناه به منزله عدالت خواهی اش می باشد. اما از طرفی دیگر همین خدا، خدای محبت و رحمت و فیض و بخشش نامیده شده است و خواهان بخشیدن گناهان بشر است. این دو خصوصیت خدا بدون صلیب مسیح نمی توانند با هم آشتی داشته باشند و بقول داود رحمت و راستی همدیگر را بر صلیب بوسیدند. تلاقی محبت و عدالت خدا صلیب مسیح را بوجود آورد. مسیح با مرگش بر صلیب جریمه گناهان ما را در دادگاه الهی به نمایندگی بشریت پرداخت و نیز بخشش گناهان بشر را نیز تدارک دید.

برای محبت شما و ارسال سؤالتان به این وب سایت کمال تشکر را دارم و از شما خواهش می کنم که به وب سایت ما مراجعه کرده و پاسخ سؤالاتتان را بیابید. اگر واقعا" جستجوگر صادقی باشید، مطمئنم خدا حقیقت خود را برای شما مکشوف خواهد ساخت.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/03/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر