ما چگونه می توانیم مانند عیسی مسیح بشویم؟

سؤال شما بسیار کلی است و می توانم ساعتها در این باره درسها بدهم. اما بطور خلاصه ما با ایمان به عیسی مسیح و پر شدن از روح او و اطاعت از کلام او و بودن در جامعه کلیسایی و پذیرفتن عیبها و نقایص شخصیتی و ترک عادات زشت خود و شنیدن صدای خدا و پاسخگو بودن به مردان و زنان خدا که در کلیسا می باشند و خدمتی که در کلیسا و جامعه اطرافمان می کنیم به شباهت عیسی مسیح در می آییم.

پیروز و سربلند باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/23/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر