در کدام آیه در عهد عتیق یهوه می گوید من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و ی هستم؟ و عیسی مسیح در کجای عهد جدید همین را مدعی است؟

آیاتی که در عهد عتیق به یهوه به عنوان ابتدا و انتها و اول و آخر و نیز درعهد جدید به عیسی مسیح اطلاق می شوند عبارتند از:

 یهوه در عهد عتیق: اشعیاء 44: 6؛ اشعیاء 48: 12؛ اشعیاء 41: 4

عیسی مسیح در عهد جدید: مکاشفه 22: 13؛ مکاشفه 1: 8؛ مکاشفه 21: 6؛ مکاشفه 1: 17 و مکاشفه 2: 8

کشیش ورژ باباخانی

Dec/21/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر