در همه جای کتاب مقدس عیسی مسیح فقط به ارواح شریر نهیب می زنه اما چرا در متی 8: 26 باد و امواج را نهیب میزنه ؟

کلمه نَهیب به معنای فریاد زدن است و عیسی مسیح بعضی اوقات با خشم و فریاد ارواح پلید را از اشخاص مختلف بیرون راند و نیز در مورد باد و امواج نیز می خوانیم که عیسی مسیح که خداوند و صاحب طبیعت است با فریاد به آن دستور می دهد که آرام شود. در واقع عیسی مسیح با این کار ثابت کرد که او بر باد و امواج نیز تسلط دارد و او خدای مسلط بر طبیعت می باشد!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/02/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 298 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر