با درود و دعای برکت . نظر کتاب مقدس در مورد پول حلال و حرام با ذکر آیات چیست ؟ با سپاس و ادب

دوست عزیز سلام و روز به خیر،

از تأخیری که در پاسخ به سؤال شما به علت مشغله کاری زیاد بوجود آمد، کمال پوزش را می طلبم.

کتاب مقدس در باره کسب درآمد از طریقهای ناسالم مانند قمار و طمع بیهوده به مال و منال دیگران یا حتی با حرص و ولع دنبال مال دنیا بودن و عدم قناعت در زندگی مسیحی را امری گناه آلود و در واقع به قول شما مال حرام می شمارد. به آیات زیر در کتاب مقدس در تأئید این امر و مطالعه ای عمیق در باره نظر کتاب مقدس در باره مال و اموال، مراجعه کنید:

(اول تیموتاؤس 6: 10، تثنیه 8: 18، جامعه 5: 10، خروج 20: 17، عبرانیان 13: 5، لوقا 12: 15، متی 6: 24، فیلیپیان 4: 19، امثال سلیمان 13: 11، 16: 33، 23: 5، 28: 19 و بسیاری آیات دیگر).

پیروز باشید،

کشیش ورژ باباخانی

 

Feb/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر