با سلام در انجیل یوحنا باب 17 دعای عیسی برای پپیروانش . عیسی مسیح دعا میکند تا همه ایمان داران به واسطه ایمان به او یک باشند .حال با توجه به این ایه چرا این همه شاخه و فرقه های مختلف در مسیحیت وجود دارد اعم از تثلیثی و غیر تثلیثی و هر کدام هم میگویند که باور و ایمان ما درست است

دعای عیسی مسیح برای اتحاد و یک دلی مسیحیان باعث تقلای مسیحیان در تاریخ در ایجاد یگانگی و اتحاد شده است و نیز کلیساهای مختلف در این مسیر تلاش می کنند. اکنون در دنیا حرکتی وجود دارد که کلیساها بدون توجه به اختلافات جزئی خود با یکدیگر همکاری می کنند. البته منظورم کلیساهایی که به کتاب مقدس به عنوان مرجع ایمان خود تکیه دارند، مانند کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان. در باره بدعتهای غیرتثلیثی می بایست گفت که این بدعتها دیدگاه مسیحی و کتاب مقدسی ندارند و کلیساهای دیگر یعنی کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان ایمان آنها را تأئید نمی کنند.

در واقع این دعای عیسی مسیح الگوی زیبایی است برای دعای کلیساهای مختلف و تلاششان برای اتحاد و یگانگی. هم اکنون کلیساهای بین الفرقه ای یا غیرفرقه ای تلاششان بر این است که اتحاد کلیسایی بوجود آورند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/29/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 311 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر