چرا خدا در انجیل میگوید که عیسی مسیح پسر خداست ولی در قرآن میگوید که بنده خداست؟

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی،

خدا در کتاب مقدس در انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا در باره عیسی مسیح گواهی می دهد که: " این است پسر حبیب من که از او خشنودم." و در کتابمقدس بارها اشاره شده که عیسی مسیح پسر خداست و خود عیسی مسیح نیز این را تصدیق کرد و قرآن کاملاً مخالف چنین آموزه ای است، به خاطر اینکه برداشتی اشتباه از واژه پسرخدا در ذهن نویسنده قرآن وجود داشته است. برای اطلاعات بیشتر در باره پسر خدا بودن عیسی مسیح، لینک مقالات زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/5830a162-ede4-4106-a547-dfff5adce88c

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/114083c6-872c-413e-b1f0-77120b78f451

و لینک مقاله آخر:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/ae89da34-fe8f-41f4-8b38-80d88c3e453e

موفق باشید،

کشیش ورژ باباخانی

 

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر