آیا شما به زرتشت، بعنوان پیامبر خدا اعتقاد دارید؟

مسیحیان به زرتشت به عنوان پیامبر خدا اعتقاد و باوری ندارند و در صورت تمایل می توانید علت آن را در مقالات انتقادی ما درباره این آئین، در وب سایت پرپاسخ دات کام جویا باشید.

البته قابل ذکر است که مسیحیان می بایست همه را محبت و احترام بسیار بگذارند.

Feb/12/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 122 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر