سؤال من در مورد کلیسای 222 هست که اعتقادات و شکل خدمت و چارچوب اعتقادات کلیسای 222 چیست...یعنی اعتقاد کلیسای شما چیست و نامش از کدام آیه اقتباس شده؟

با در نظر گرفتن این مطلب که شورای کلیسایی 222 خود را متعهد به پیروی از فرامین کلام خدا می داند و در کلیسای عهد جدید، کلیسا به نام هیچ فرقه ای نامیده نمی شد، شورای کلیسایی 222 به پیروی از این مطلب، خود را متعلق به هیچ فرقه نمی داند و در واقع شورایی غیرفرقه ای است و پذیرای برادران و خواهران ایمانی مسیحی از همه کلیساهایی که به کتاب مقدس و تعالیم آن وفادارند، می باشد. در کل، اعتقادنامه شورای کلیسایی 222 همان اعتقادنامه شورای نیقیه می باشد که اکثر کلیساهای متعهد به متن کتاب مقدس به این اعتقادنامه پایبند هستند. این اعتقادنامه به شرح زیر است:

ما ایمان داریم به خدای یکتا

پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین،

و هر آنچه پیدا و ناپیداست.

و به خداوند یکتا

عیسای مسیح، پسر یگانه خدا

مولود ازلی پدر.

او خداست از خدا، نور از نور،

خدای راستین از خدای راستین

که زاده شده و آفریده نشده‌است،

هم‌ذات با پدر.

و از طریق او همه چیز هستی یافت.

برای ما آدمیان و برای نجات ما

از آسمان فرود آمد.

به قدرت روح‌القدس

از مریم عذرا تن گرفت و انسان گردید.

و در زمان پنطیوس پیلاطس

برای ما مصلوب شد، رنج کشید

مرد و مدفون گشت،

و بر حسب کتاب‌مقدس، روز سوم رستاخیز نمود

و به آسمان صعود کرد

و به دست راست پدر نشسته‌است

و بار دیگر در جلال خواهد آمد

تا زندگان و مردگان را داوری کند

و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

ما ایمان داریم به روح‌القدس

که خداوند و بخشنده حیات است

که از پدر و پسر صادر می‌گردد.

و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است.

او از طریق پیامبران سخن گفته‌است.

ما ایمان داریم به کلیسا

که یکتا، مقدس، کاتولیک (همگانی)، و رسولی است.

و اعتقاد داریم به یک تعمید برای آمرزش گناهان.

ما رستاخیز مردگان

و زندگی جهان آینده را در انتظاریم.

آمین.

در واقع در شورای کلیسایی 222 خود را به هیچ فرقه ای متعلق نمی دانیم و فقط مسیحی نامیده می شویم.

و عنوان شورای کلیسایی 222 از آیه دوم تیموتاؤس فصل دوم آیه دوم اقتباس شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/28/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 536 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر