وقتی خدا فقط آدم و حوا را خلق کرد، چطوری نسل انسان زیاد شد؟ بچه های آدم و حوا با چه کسی ازدواج کردند که نسل انسان ادامه پیدا کرد؟

کتاب مقدس مشخصاً نمیگوید که همسر قائن چه کسی بود. شاید تنها جواب ممکن این باشد که قائن خواهرش یا برادر زاده و یا نوۀ برادرش را به همسری اختیار نمود. کتاب مقدس دقیقاً مشخص نکرده که وقتی قائن برادرش هابیل را کشت چند ساله بود (پیدایش 4 : 8). از آنجائی که هردو برزگر بودند، احتمالاً کاملاً بالغ بوده و خانواده داشته اند. بطور قطع، آدم و حوّا به هنگام مرگ فرزندان دیگری غیر از هابیل و قائن داشته اند (پیدایش 5 : 4). این حقیقت که قائن بعد از قتل برادرش از جان خود میترسید (پیدایش 4 : 14) حاکی از این است که احتمالاً فرزندان و شاید نوه ها و یا نتیجه های آدم و حوّا در آن زمان حاضر بوده اند. همسر قائن (پیدایش 4 : 17) دختر و یا نوۀ دختری آدم و حوّا بوده است. از آنجایی که آدم و حوّا اولین (و تنها) انسانهای روی زمین بودند، برای فرزندان آنها چاره ای جز ازدواج خویشاوندی وجود نداشت. خداوند ازدواج خویشاوندی (خواهر و برادر) را زمانی منع کرده که جمعیت به حدی رسید که دیگر نیازی به این امر نبود (لاویان 18: 6 -18). دلیل بروز ناهنجاریهای ژنتیکی در ازدواجهای خویشاوندی این است که وقتی دو شخص خویشاوند (خواهر و برادر) با هم ازدواج میکنند، احتمال بروز نقصهای ژنتیکی بیشتر میشود چون والدین دارای نقصهای ژنتیکی یکسان هستند. وقتی در ازدواج نسبت فامیلی برقرار نباشد احتمال داشتن نقصهای ژنتیکی یکسان نزد والدین بسیار کم میشود. درطول قرون متمادی با تکثیر و بسط یافتن نقصهای ژنتیکی از نسلی به نسل بعد ، کـــُدهای ژنتیکی بطور فزاینده ای آلوده شده اند. اما آدم و حوّا هیچ نقص ژنتیکی نداشتند. همین مسئله باعث شده بود که آنها و چند نسل بعد از آنها نیز بسیار سالم تر از ما (نسل کنونی) باشند. حتی اگر آدم و حوّا و فرزندان آنان چند نقص اندک ژنتیکی نیزمیداشتند، باز هم ازدواج خویشاوندی در میان آنان از امنیت بیشتری برخوردار بود. شاید تصّور اینکه همسر قائن خواهرش بوده است غریب و رقت بار باشد، اما از آنجائی که در ابتدا خداوند خلقت انسان را با یک مَرد و یک زن آغاز نمود ؛ نسل دوم هیچ انتخابی جز ازدواج خویشاوندی نداشت.

موفق باشید.

Jan/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر