در کتاب دوم پادشاهان فصل اول آیات 2 تا 17 در مورد مرگ اخزیا می گوید که از طبقه بالای کاخ افتاد و به خاطر کمک از بعل زبوب خدای فلسطین در !بستر بیماری می میرد! در کتاب دوم پادشاهان فصل 9 ایات 27 و28 اخزیا به دست ییهو زخمی می شود وبه مجدو فرار کرده و به مرگ طبیعی می میرد ودر اورشلیم بدست افرادش دفن می شود! در دوم تواریخ فصل 22 آیات 7 تا 9 اخزیا به دست ییهو در سامره کشته می شود! .به نظر تناقض در مرگ اخزیا وجود دارد لطفا توضیح دهید؟

در اینجا چالش گر دچار سوء تفاهم در مورد متن آیات کتاب مقدس و عدم تشخیص دو اخزیا شده است که در دو کتاب دوم پادشاهان و دوم تواریخ ایام به آنها اشاره شده است.

اخزیا نامی معمول در میان یهودیان بوده است و در کتاب مقدس در پادشاهی شمالی یعنی اسرائیل که پایتخت آن سامره بود، فرزند اخآب و ایزابل که بر اسرائیل سلطنت می کردند، اخزیا نام داشت و ایشان از پنجره بالاخانه خویش در سامره به زیر افتاد و مجروح شد و مطابق نبوت ایلیاء نبی از بستر مرگ زنده برنخاست و مرد (دوم پادشاهان 1: 1-17).

دومین اخزیای پادشاه، در پادشاهی جنوبی یعنی یهودا که پایتخت آن اورشلیم بود، سلطنت می کرد و این اخزیا را ییهو به قتل رسانید که شرح حال مرگ او را در دوم پادشاهان 9: 27 و 28 می خوانیم که این اخزیا همان اخزیایی است که در دوم تواریخ 22: 7-9 جزئیات مرگ او با دقت بیشتری بیان شده است و تناقضی با داستان دوم پادشاهان 9: 27 و 28 ندارد بلکه از جنبه ای دیگر، همان داستان تکرار شده است.

پس در این دو داستان دو اخزیا وجود دارند:

1- اخزیای اهل سامره که پادشاه اسرائیل یعنی پادشاهی شمالی بود که در دوم پادشاهان فصل 1 به آن اشاره شده است.

2- اخزیای اهل اورشلیم که پادشاه یهودا یعنی پادشاهی جنوبی بود که در دوم پادشاهان فصل 9 و دوم تواریخ فصل 22 به جوانب مختلف مرگ او اشاره شده است که با هم همخوانی دارند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Feb/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر