آیا سردار لشکر مردان قوی، داود نیزه اش را برداشت و 800 نفر از دشمنان را هلاک کرد ( دوم سموِییل 23: 8 )یا تنها 300 نفر را( اول تواریخ 11:11)؟                                                                                                                 

امکان دارد که این دو نویسنده، دو رویداد مختلف را شرح می دهند، یا اینکه یکی قسمتی از واقعه را بیان کرده در حالی که دیگری شرح کامل ماجرا را داده است. 

 

منبع مقاله: www.debate.co.uk

ترجمه از: اِلما غریبیان                                                                                                              

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 429 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر