در چه فواصلی می بایست در شام خداوند شرکت کرد؟

مسئله شام خداوند برای تقدیس مرتب کلیسا بسیار الزامی می باشد و هم برای ادامه حیات ایمانداران و کلیسا بسیار حیاتی است. در حقیقت شریان کلیسا در شام خداوند است و به همین خاطر در کلیسای اولیه هر روزه ایمانداران نان را پاره می کردند و در شام خداوند شرکت می کردند(اعمال رسولان 2: 42-47). اما با گذشت زمان و بخاطرشلوغی زندگی امروزه در کلیساهای سنتی هر وقت ایمانداران با هم جمع می شوند یعنی روزهای یکشنبه یا ایام بخصوصی شام خداوند را صرف می کنند. در بعضی کلیساهای دیگر ماهی یکبار شرکت می کنند اما اینکه سالی یکبار یا دو سال یکبار باشد، فاصله بسیار زیادی است و بنده شخصا" این را توصیه نمی کنم. شام خداوند برای کلیسای خداوند امری حیاتی است.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/15/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 700 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر