چرا بشارت دادن مهم است؟

به دلایل زیر بشارت امری بسیار ضروری می باشد:

1- اولا" عیسی مسیح خداوند به شاگردانش امر فرموده که به تمام عالم بروند و انجیل را موعظه کنند و ملتهای جهان را شاگرد او بسازند(انجیل متی 28: 19) و شخصی که مایل به پیروی از عیسی مسیح است این امر و فرمان او را می بایست اجرا کند.

2- کلام خدا به وضوح به ما می فرماید که بشر راه خود را گُم کرده و به سوی هلاکت و نابودی پیش می رود و عیسی مسیح با مرگش بر صلیب و رستاخیزش از میان مردگان خبر خوش و مژده نجات و رهایی بشر را از این نابودی و هلاکت ابدی برای ما به ارمغان آورده است. من شخصا" علاقه زیادی به رساندن خبرهای خوش به دوستان و آشنایان و هر انسان دیگر هستم! کلمه انجیل در اصل زبان یونانی یعنی مژده! مسلما" رساندن مژده و خبر خوش امری زیبا و پسندیده است.

3- در اول قرنتیان 9: 16 پولس رسول می فرماید: " وای بر من اگر بشارت ندهم!" وقتی ما می دانیم که جایی قحطی است و مردم رو به نابودی هستند و از مکانی اطلاع داریم که این مردم می توانند به آنجا هجوم آورده و به اندازه کافی خوراک و آب نوشیدنی داشته باشند و آنها را از این امر مطلع نسازیم و این بشارت یا خبر خوش را به آنها نرسانیم، واقعا" وای برما!

4- بشارت و خبر خوش انجیل باعث تبدیل و تغییر شخصیتهای افسرده و بدبخت و شکست خورده و گمشده و... می شود. وقتی از بشارت غفلت می ورزیم برکت و حیات پویای خداوند ما عیسی مسیح را از مردم باز می داریم.

5- بشارت انجیل باعث خجالت و شرم و شکست شیطان و بنا و تقویت یک ایماندار به مسیح می شود.

و...و...و... دلایل بسیار زیاد دیگر.

برخیز و درخشان شو، دوست عزیزم.

Sep/26/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 295 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر