آیا داشتن رابطه جنسی در دوران نامزدی، مشکلی دارد؟ خارج از هر نوع هوس و فقط از روی دوست داشتن؟

به منظور پاسخ به سؤالتان، لطفاً به مقالات زیر توجه کنید و آنها را مطالعه کنید:

آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ازدواج با هم زندگی کنند؟

جواب به این سوأل بستگی به این دارد که معنی "زندگی کردن با هم" چیست. اگر معنی آن این است که با هم رابطه جنسی داشته باشند، قطعاً اینکار اشتباه است. در کتاب مقدس مرتباً رابطه جنسی قبل از ازدواج و سایر بی بند وباریهای جنسی محکوم شده است (اعمال رسولان 15: 20، رومیان 1: 29، 1 قرنتیان 5: 1 و 6: 13 و 18 و 7: 2 و 10: 8، 2 قرنتیان 12: 21، غلاطیان 5: 19، افسسیان 5: 3، کولسیان 3: 5، 1 تسالونیکیان 4: 3، یهودا 7). کتاب مقدس اجتناب کامل از رابطه جنسی خارج از ازدواج (و قبل از ازدواج) را تشویق می کند. رابطه جنسی قبل از ازدواج به همان اندازه زنا و سایر بی بند و باریهای جنسی اشتباه است، چون در همه آنها رابطه جنسی بدون ازدواج و تعهد وجود دارد. اگر "زندگی کردن با هم" یعنی زندگی کردن در یک خانه، احتمالاً موضوع فرق می کند. در نهایت، زندگی یک مرد و زن در یک خانه اشتباه نیست، اگر چیز خلاف اخلاق در آنجا انجام نشود. اما بهر حال، مشکلی که ایجاد می کند ظاهر بی بند و باری است که ایجاد می کند، چون تصور می شود که زوجی که با هم زندگی می کنند با هم رابطه جنسی هم دارند. این تصور عموم طبیعی است. با اینکه زندگی کردن در یک خانه بخودی خود گناه نیست، ولی ظاهر گناه آلود دارد. کتاب مقدس به ما می گوید که از ظاهر شریرانه پرهیز کنیم (1 تسالونیکیان 5: 22، افسسیان 5: 3)، از کارهای خلاف اخلاق فرار کنیم، و باعث لغزش و یا بر خوردن به کسی نشویم. در نتیجه زندگی کردن یک زن و مرد باهم خارج از ازدواج باعث جلال دادن خدا نیست.  

و مقاله ای دیگر:

تا چه حدی رابطه نزدیک قبل از ازدواج قابل قبول است؟

 افسسیان 5: 3 به ما می گوید، "اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما مذکور هم نشود، چنانکه مقدسین را می شاید". هر چیزی که حتی "اشاره ای" از بی بند وباریهای جنسی باشد، برای مسیحیان ناشایسته است. کتاب مقدس به ما فهرستی از "اشارات" را نمی دهد و یا نمی گوید که چه نوع فعالیتهای جسمانی برای یک زوجی که برای ازدواج نامزد شده اند، مورد تایید است. اما چون کتاب مقدس با جزئیات این مطلب را بیان نمی کند، معنی آن این نیست که رابطه جنسی قبل از ازدواج را تایید می کند. عشقبازی برای آماده شدن دو نفر برای انجام نزدیکی جنسی است، پس منطقی است که عشقبازی فقط بعد از ازدواج صورت گیرد. هر کاری که عشقبازی بحساب بیاید، باید در محدوده ازدواج انجام گیرد. اگر هر نوع شکی وجود دارد که عملی برای دو نفر قبل از ازدواج درست است یا نه، باید از آن عمل دوری کرد (رومیان 14: 23). هر عمل جنسی و یا عشقبازی باید بین زوجی که در ازدواج هستند، باشد. زوجی که ازدواج نکرده اند باید از هر نوع عملی که آنها را بطرف رابطه جنسی وسوسه می کند، ظاهر غیر اخلاقی دارد، و یا عشقبازی بحساب می آید، خودداری کنند. خیلی از شبانان و مشاورین مسیحی شدیداً به زوجها نصیحت می کنند که قبل از ازدواج فراتر از گرفتن دست یکدیگر، بغل کردن همدیگر، و بوسه ملایم نروند. یک زوج هر چه بیشتر از رابطه جنسیشان را برای بعد از ازدواج نگه دارند، رابطه جنسی مخصوص و منحصر بفردتری در ازدواجشان خواهند داشت.        منبع: www.gotquestions.org

و مقاله ای دیگر:

کتاب مقدس دربارۀ رابطۀ جنسی قبل از ازدواج چه میگوید؟

در کنار سایر گناهان جنسی، رابطۀ جنسی قبل از ازدواج، مکرراً در کتاب مقدس مورد سرزنش قرار گرفته است (اعمال 15: 20 ؛ رومیان 1: 29 ؛ اول قرنتیان 5: 1 ؛ 6: 13 ، 18؛ 7: 2 ؛ 10: 8 ؛ دوم قرنتیان 12: 21 ؛غلاطیان 5: 19 ؛ افسسیان 5: 3 ؛ کولسیان 3: 5 ؛ اول تسالونیکیان 4: 3 ؛ یهودا 7). کتاب مقدس تشویق کرده است که قبل از ازدواج، از این رابطه پرهیز شود. رابطۀ جنسی قبل از ازدواج، به بدی زنا و انواع دیگر گناهان جنسی است، به این خاطر که همه آنها مستلزم داشتن رابطۀ جنسی با شخصی است که هنوز با شما ازدواج نکرده است. رابطۀ بین زن و شوهر، تنها رابطۀ جنسی مورد قبول خداوند است (عبرانیان 13: 4). رابطۀ جنسی قبل از ازدواج به دلایل بسیاری، کاملاًعادی شده است. اغلب اوقات فقط روی جنبۀ تفریحی آن تمرکز میشود و از "جنبه باز آفرینی" آن غافل میمانیم. بله، رابطۀ جنسی لذت بخش است؛ خداوند رابطۀ جنسی در ازدواج را چنین خلق کرده است که زن و مرد از آن لذت ببرند. با این حال، هدف اولیۀ رابطۀ جنسی، لذت نیست بلکه تولید مثل. خداوند رابطۀ قبل از ازدواج را منع نکرده تا ما از لذت محروم شویم. بلکه به خاطر جلوگیری از حاملگیهای ناخواسته، و متولد شدن بچه هائی که والدینشان آنها را نمیخواهند و یا آماده پذیرفتنشان نیستند، چنین مقرّرنموده است. تصور کنید، اگر نقشۀ خداوند در این باره به انجام میرسید، دنیای ما چقدر بهتر میشد: در این صورت، انتقال بیماریهای جنسی، مادران ازدواج نکرده، حاملگیهای ناخواسته و سقط جنین و غیره به حداقل ممکن کاهش مییافت. پرهیز، تنها تدبیرخداوند در مورد رابطۀ جنسی قبل از ازدواج است. پرهیز، باعث نجات زندگیها، حفظ کودکان، فراهم نمودن رابطۀ جنسی با ارزش و از همه مهمتر، جلال دادن خداوند میباشد.  

منبع: www.gotquestions.org

و اما آخرین مقاله:

آیا کتاب مقدس رابطه جنسی را سرکوب می کند؟

بیایید یک تصور غلط را روشن کنیم. خداوند طرفدار رابطه جنسی است! او این رابطه را بوجود آورد و اندیشید که اگر در چهارچوب درست انجام شود، زیباست. امثال سلیمان می گوید، " و از زن جوانی خویش مسرور باش ... پستانهایش تو را همیشه خرم سازد، و از محبت او دائم محفوظ باش." (امثال 5: 18-19). در اینجا صحبت از رابطه جنسی در پارامترهای یک تعهد ازداوج مادام العمر است (مانند، زن جوانی خویش). نمونه ی دیگری از دیدگاه خداوند درباره رابطه جنسی در غزل غزلهای سلیمان آمده است، کتابی از عهد عتیق که از زیبایی تجربه جنسی برای بیان تجربه روحانی استفاده می کند. من نتوانستم یک آیه  در کتاب مقدس پیدا کنم  که رابطه جنسی را گناه آلود، کثیف، یا اشتباه  بداند. تنها استفاده غلط از رابطه جنسی می باشد (یعنی وقتی که خارج از تعهد صمیمی و عاشقانه بین زن و شوهر تجربه می شود) که بیشتر کتاب مقدس با آن مخالف است. پس، چرا محدودیت؟ خیلی ساده است چون خداوند ما را دوست دارد. عشق در افسسیان 5: 28-29 به عنوان مراقبت و توجه توصیف شده است که مضمون پرورش و حفاظت را منتقل می کند. انگیزه خداوند در پس هر فرمانی در کتاب مقدس، جهت حفاظت ماست که برای ما بهترینش را تدارک می بیند. حتی در نبایدها (احکامی که در نگاه اول ممکن است تحمیل کننده و بازدارنده به نظر برسند)، باید بدانیم که خداوند بهترین خیریت را برای ما در قلبش دارد. چطور می توانیم از نیت محبت آمیز خداوند اطمینان حاصل کنیم؟ کافیست به زندگی مسیح که در اناجیل ثبت شده، نگاهی بیندازیم. هر کاری که او انجام داد–از شفا دادن مریضان تا تعلیم به جماعتهای بسیار درباره بخشیدن جان خود بر صلیب برای کفاره گناهان ما–تصویر واضحی از عشق عملی خداوند نسبت به ما بود. با توجه به ذات محبت آمیز او، خداوند فرمان داده تا رابطه جنسی تنها به خاطر محبتش به ما برای ازدواج حفظ شود. بدین صورت حد و مرزهای خداوند برای حفاظت ما از بارداری های ناخواسته، درد و بیمار یهای مرگبار، وابستگیهای عاطفی ناسالم، احساس گناه، و بسیاری خطرات دیگرمی باشد. پس این احکام امنیت و سلامت ما، آزادی از ترس، صمیمیت حقیقی و اعتماد در ازدواج، و بسیاری فواید دیگر را برای ما تأمین می کنند. درست مثل خطوطی که در یک استخر، شناگران را از برخورد با یکدیگر حفاظت می کند و این امکان را به آنها می دهد تا مسابقه را ببرند، بدین ترتیب قوانین خداوند به خیریت ما می باشند. این قوانین به جهت ناامید کردن ما نیستند، بلکه بازتاب آزادی ما در مسیح می باشند. بدون پارامتر، انسان نمی تواند رابطه جنسی را به طریقی که خداوند مقرر کرده است، تجربه کند. نقشه پر محبت او برای ما–یک نقشه مثبت برای نیکویی ماست نه یک نقشه منفی که ما را بطور غیر منصفانه ای محدود می کند–و پاسخ ما نیز باید اطاعت از نوع محبت باشد.  

 نویسنده: جاش دی مکداول ترجمه: الهام ربیع نژاد

Oct/29/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 390 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر