اگر کلیساهای کالوینی مثل پرسبیتری، باپتیست و برادران معتقد به پیش برگزیدگی و عدم اراده آزاد هستند، پس چرا بشارت می دهند؟ و لطفاً نام مهم ترین(از نظر تعداد پیرو) کلیساهای پروتستان تثلیثی که معتقد به اراده آزاد هستند را بگید؟

سؤالی که در باره بشارت در کلیساهای کالوینی کرده اید، برای بنده هم پذیرفتن آن مشکل است که شخص معتقد به این باشد که به هر حال هر که انتخاب شده، نجات می یابد، پس نیازی به بشارت انجیل نخواهد بود و بنده با نظر شما موافقم.

اما در باره سؤال دوم شما، بعضی از کلیساهایی که تعلیم آرمینین را پذیرفته اند، در زیر نام می برم:

متودیستها، باپتیست های اراده آزاد، کلیساهایی که به انگلیسی کریستشن چرچز و چزچز آف کرایست که ترجمه آن کلیساهای مسیحی و  کلیساهای مسیح می باشد و باپتیستهای کلی، کلیسای ادونتیستهای روز هفتم و کلیسای ناصری، کلیسای وسلی، سپاه نجات، منونایت های محافظه کار، نظم کهن منونایتها، آمیشها و کلیساهای کریزماتیک. باید اشاره کرد که اکثریت کلیساهای باپتیستهای جنوبی یا ساوترن باپتیست که شامل بیلی گراهام، مبشر معروف مسیحی نیز می شود، البته با ذکر این نکته که این کلیسا و بیلی گراهام برای تعلیم امنیت ابدی ایمانداران استثناء قائل بودند و آن را می پذیرفتند.

با تشکر از سؤالتان و در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/04/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 247 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر