آیا اخلاقیات نسبی است؟ مثلا در افریقا کودک کشی مرسوم است و همینطور اسکیموها و... از نظر این اقوام این اخلاقیات خوب است و از نظر ما بد!

مسلما" انسان نیاز به یک اصولی برای تشخیص نیک و بد دارد و این اصول در کلام خدا یافت می شود، در غیر اینصورت هر شخص می تواند برای خود قوانینی صادر کند و طبق آن زندگی کند و فکر کند که این عالی است. یکی از مباحثی که ما مسیحیان در باره اثبات وجود خدا از آن استفاده می کنیم این است که وجود خوبی و بدی و معیاری برای خوبی و بدی، خود، نشان دهنده وجود قانون گذاری می باشد که خوبی و بدی را مشخص کرده است. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/30/2017 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر