آیا هر شخصی می تواند غسل تعمید بدهد ؟ اگر نه شخص باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا بتواند دیگران را غسل تعمید بدهد؟

از آیات کتاب مقدس کاملا" معلوم و مشخص است که افرادی که قابلیت تعمید دادن را دارند می بایست از سمت رهبری در جامعه مسیحی و یهودی برخوردار می بود.

مثلا" یحیی تعمید دهنده و رسولان مسیح از رهبران برجسته کلیسا بوده اند و در سنت کلیسایی در قرون اولیه نیز شاهد هستیم که این کشیشان و رهبران مسیحی بودند که افراد نوایمان را تعمید می دادند. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/23/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 333 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام مرسی از خواب خوبی که به سوال من دادید.برکت خداوند همه با شما باشد .


ارسال نظر