رابطه جنسی قبل از ازدواج گناه است یا خیر؟ و آیا رابطه جنسی قبل از ازدواج با یک مسلمان اشتباه است و با یک مسیحی صحیح؟

در کتاب مقدس رابطه جنسی قبل از تعهد ازدواج زنا محسوب می شود چه با مسلمان و چه با مسیحی. رابطه جنسی قبل از ازدواج باعث ناامنی در روابط زناشویی خواهد شد و کتاب مقدس برای این موضوع اصولی را بیان می دارد. رسول مسیح می نویسد: ازدواج به هر وجه محترم باشد و بسترش غیرنجس. یعنی اگر قبل از ازدواج رابطه جنسی برقرار شود باعث آسیب دوطرفه خواهد شد. برای هر چیزی در زندگی مرزهایی وجود دارند. مرزی برای خوردن وجود دارد و مرزی برای خوابیدن و مرزها و اصولی در همه موارد در زندگی وجود دارند و برای مسائل جنسی نیز مرزها و اصولی وچود دارند و خدا برای آسیب ندیدن ما این اصول را وضع کرده است و ما باید به این اصول متعهد باشیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/03/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 770 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر