عیسی مسیح برای ما چه کار میکند؟( عیسی مسیح برای یک شخص چه کاری انجام می دهد؟)

سؤال شما خیلی کلی می باشد و پاسخ آن بسیار طولانی و جوانب مختلفی را شامل می شود. اما به چند نکته در باره سؤال شما اشاره ای می کنم:

1- عیسی مسیح نمونه کاملی از پاکی و قدوسیت و فروتنی و محبت و وفاداری و صبر و تحمل و بردباری و غیره، برای شکل گیری شخصیتی ما می باشد.

2- عیسی مسیح شفادهنده و طبیب اعظم بشریت می باشد.

3- عیسی مسیح نجات دهنده بشریت از گناهانش و اسارتهای درونی و زخمهای درونیش می باشد.

4- عیسی مسیح، رهاننده ما از عادتهای زشت ما و الگوی ما برای نیکی و محبت به جامعه اطراف ما می باشد.

و...و...و... هزاران برکت و فراوانی زیاد.

اما بهتر است این سؤال مهم را نیز بکنیم و آن این است: من برای عیسی مسیح چه می کنم:

1- ما می بایست زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کنیم و از گناهان خود توبه و بازگشت کنیم و او را با تمام دل و جان و قوت و توانایی و فکر خود محبت و پیروی کنیم و صلیب خود را برداشته و زحمات را جهت پیروی او به جان بخریم.

2- ما می بایست بدانیم که عیسی مسیح گنج عظیم زندگی ما است و بخاطر تمام برکاتی که به ما داده، ما نیز با زندگی و فداکاری و خدمت و حتی مال خود او را تکریم و احترام کنیم.

و بسیاری مسائل دیگر که می توانید در کتاب مقدس مسیحیان مطالعه کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ بااباخانی

Jun/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 198 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر