درود بر شما سوال اینکه اگه بخاطر وضعیت شغلی و تهدید و .... نتوانم اعلام کنم من مسیحی هستم و در تمام مکانهای مسلمین از جمله مسجد و .... حاضر باشم و خود را مسلمان معرفی کنم، مرتکب گناه شده ام؟ می دانم پنهان کردن حقیقت گناه است ولی چاره چیست؟

از اینکه به عیسی مسیح ایمان دارید و اینچنین در موقعیت مشکل و سخت و تحت فشار و خفقان، ایمان خود را حفظ کرده اید، واقعا" به شما افتخار می کنم!

در پاسخ به سؤالتان، مسیحیان به روح القدس یعنی روح خدا به عنوان یاری دهنده و کمک کننده در سختی ها و تصمیمات سخت متکی هستند، و شما را تشویق می کنم در اینگونه موقعیتها به صدای روح القدس در درونتان توجه کنید و هر گونه شما را هدایت می کند، عمل کنید. مسلما" باید این را نیز در نظر بگیریم که عیسی مسیح  در متی 10: 32 فرمود: " پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد." 

اما در نهایت روح خدا به ما حکمت می بخشد که در زمانهای تصمیمات سخت و تعیین کننده چگونه پاسخ دهیم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/08/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر