آیا امکان این وجود دارد که کتب بیشتری بتواند به کتاب مقدس افزوده شود؟

هیچ دلیل وجود ندارد که باور داشته باشیم خدا بخواهد که مکاشفات بیشتری را به کلام خود بیافزاید. کتاب مقدس دقیقاً با آغاز بشریت یعنی پیدایش شروع می شود و با پایان بشریت که ما آن را مکاشفه می دانیم به پایان می رسد. هر چیزی که در این بین است برای منفعت ما به عنوان ایمانداران است تا با راستی خدا در زندگی روزانه خود قدرت گیریم. از دوم تیموتائوس 16:3-17 می دانیم که «تمامي کتب مقدّس الهام خداست و براي تعليم و تأديب و اصلاح و تربيت در پارسايي سودمند است، تا مرد خدا به‌‌ کمال براي هر کار نيکو تجهيز گردد». اگر کتب بیشتری به کتاب مقدس افزوده می شد، معادل با این است که بگوییم کتاب مقدسی که امروز در دست داریم ناقص است و تمام آنچه را که نیاز به دانستن داریم، به ما نمی گوید. این موضوع مستقیماً به کتاب مکاشفه مربوط است. مکاشفه 18:22-20 حقیقت مهمی را درباره افزودن به کلام خدا به ما تعلیم می دهد: «من به هر‌کس که کلام نبوّت اين کتاب را مي‌شنود، هشدار مي‌دهم که اگر کسي چيزي بدان بيفزايد، خدا بلاهاي نوشته شده در اين کتاب را بر او خواهد افزود. و اگر کسي از کلام نبوّت اين کتاب چيزي کم کند، خدا او را از درخت حيات و از شهر مقدّس، که در اين کتاب درباره آنها نوشته شده است، بي‌نصيب خواهد ساخت...« ما تمام آنچه که نیاز داریم را در 66 کتاب کتاب مقدس کنونی داریم. حتی یک موقعیت خاص هم در زندگی مان وجود ندارد که نتوانیم به کتاب مقدس ارجاع دهیم. آنچه که در پیدایش شروع شده، در مکاشفه به انجام می رسد. کتاب مقدس، مطلقاً کامل و کافی است. آیا خدا می توانست به کتاب مقدس بیافزاید؟ البته که می توانست. اما، هیچ دلیلی از لحاظ کتاب مقدسی یا الهیاتی وجود ندارد که باور کنیم که قصد چنین کاری را داشته باشد، یا اینکه نیازی برای این کار باشد.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 464 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر