با توجه به تعداد زیاد انجیل ها چرا کلیسا فقط این چهار انجیل را انتخاب کرد؟ و ملاک انتخاب این چهار انجیل چی بود؟ صرف نظر از انجیل برنابا که جعلی بودن آن مشخص است شاید اناجیلی مثل انجیل پطرس یا مریم مجدلیه تفاوت چندانی با اناجیل چهارگانه نداشته باشد؟

اناجیل چهارگانه با شرایط زیر انتخاب شد:

1- توسط شاهدان عینی و مخصوصا" رسولان مسیح نوشته شده باشند.

2- تمام زندگی مسیح از تولد تا صعودش به آسمان را شامل باشند.

3- قبل از قرن اول میلادی نوشته شده باشند.

4- در کلیساهای قرن اول و پیش از آن به عنوان کتابهای معتبر و اصیل پذیرفته شده باشند.

5- با تمام متن کتاب مقدس همخوانی و هماهنگی داشته باشند.

6- شهادت باطنی روح القدس به مؤمنین در تأئید این کتابها.

اینها عوامل اصلی در انتخاب اناجیل چهارگانه بوده اند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/10/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 277 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر