با این وجود که ما اطلاع داریم بعد از آمدن و رفتن خداوندمان عیسی مسیح خیلی یا بهتر است بگویم بیشتر یهودیان و غیر یهودیان ایمان آوردند. اما سؤال من این است که در حال حاضر یهودیان هنوز با مسیحیان اختلاف نظر دارند؟آیا مسیحیت را پذیرفته اند؟ و در حال حاضر طبق چه آیینی پرستش می کنند؟و در کل قوم یهود به چند فرقه تقسیم شده؟

در کتابهای اعمال رسولان و رسالات پولس رسول و نیز در تاریخ پس از آن، متوجه می شویم که بعضی از یهودیان به عیسی مسیح به عنوان مسیحای موعود ایمان آوردند، اما اینها اکثریت یهود نبودند. اکثریت یهود با پیام مسیحیان مخالفت کردند. ایمان مسیحی در سالهای ابتدایی آن در میان یهودیان به عنوان یک ایمان یهودی شناخته شده بود و پس از آن بدعتی یهودی نامیده شد. در حال حاضر عده ای از یهودیان که تعداد آنها چشمگیر است به عیسی مسیح به عنوان ماشیح یا مسیحای موعود و نجات دهنده شان ایمان آورده اند که به این گروه یهودیان مسیحایی یا به انگلیسی مِسیَنیک جیوز می گویند. 

یهودیان دارای فرقه های مختلفی در مذهب خود هستند مانند حِسیدیم و شاخه های مختلفی از یهودیت که از فریسیان زمان مسیح نشأت می گیرند و فرقه های بسیار دیگر. بسیاری از تفاوتهای فرقه ای بین یهودیان به علت تفاسیر مختلف آنان در باره:

1- سطوح رعایت و عمل به شریعت یهود 

2-  روش تفسیر و درک شریعت یهود

3- تفاسیر گوناگون در باره اقتدار کتاب مقدسی

4- نقد متون مقدس به روشهای گوناگون

5- و طبیعت و نقش مسیحای موعود ( یا عصر مسیحایی)

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/22/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر