منظور از واژه کانُن چیست ؛ که در جمع آوری کتاب مقدس از اون استفاده میشه؟

واژه کانُن از کلمه خط کش گرفته شده و به معنای معیار یا مقیاس معتبر می باشد. برای انتخاب کتابهای عهدعتیق و عهد جدید در کتاب مقدس از قانون کانُن استفاده شده است. در این قانون مقیاس هایی از جانب کلیسا در قرون اولیه تعیین شد تا کتاب های کتاب مقدس مطابق با این مقیاسها و با هدایت روح خدا انتخاب شوند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/07/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر