چرا در عهد عتيق چند همسری رواج داشت؟

پاسخ سؤالی که کرده اید در وب سایت پرپاسخ موجود است و همیشه برای یافتن سؤالهایتان ابتدا به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید که حدود 1500 سؤال در آن پاسخ داده شده و هر روزه به تعداد این سؤالات اضافه می شود و در قسمت جستجوی آن می توانید واژه های اصلی متن سؤال خود را به ترتیب امتحان کنید و سؤال مورد نظر و پاسخ مربوطه را بیابید. اما برای سهولت کار شما، کپی پاسخ سؤالتان را از وب سایت برایتان می فرستم.

کشیش ورژ باباخانی:

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟

 پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اولین نمونه  چند همسری / دو همسری در کتاب مقدس در پیدایش ٤: ١٩ بود: "لمک دو زن گرفت." چندین مرد برجسته در عهد عتیق نيز چند همسر داشتند. ابراهیم، ​​یعقوب، داوود، سلیمان، و تعدادى ديگرهمه بيش از يك زن داشتند. در دوم سموئیل ١٢ : ٨ ، خدا، از طریق ناتان نبى صحبت كرد،  گفت که اگر زنان و متعه داوود کافی نبود، او به داوود بیشتر هم مى داد. سلیمان 700 زن و 300 متعه  (در اصل همسرانى كه از وضعیت پایین ترى برخوردار بودند) داشت، براساس اول پادشاهان ١١ : ٣. چگونه مى توانيم با اين  نمونه هاى تعدد زوجات در عهد عتیق روبرو شويم؟ در اينجا مى بايست به سه سؤال پاسخ داده شود: ١) چرا خدا  در عهد عتیق اجازه چند همسری داد؟ 2) امروز خدا چگونه  به چند همسری نگاه مى كند؟ 3)و  چرااين ديدگاه  تغییر كرد؟

 

  1.  چرا خدا در عهد عتیق اجازه چند همسری داد؟ کتاب مقدس بطور خاص نمی گوید که چرا خدا چند همسرى را مجاز شمرد. همانطور که ما در مورد سکوت خدا حدس و گمان مى زنيم، چند عامل کلیدی  قابل توجهى وجود دارد. نخست، در حالی که تعداد نوزادان پسر كمى بیشتر از نوزادان دختراست، با توجه به طولانى تر بودن طول عمر زنان، همیشه تعداد زنان بیشترى  نسبت به مردان در جهان بوده است. آمار در حال حاضر نشان می دهد که حدود ٥٠/ ٥ درصد از جمعیت جهان زن هستند. با فرض براینکه  در زمان های قدیم نيز همين درصد وجود داشته ومیلیونها نفراضافه شدند، تعداد زنان دهها هزار بيشتراز مردان مى بود. دوم، جنگهاى  دوران باستان بسيار وحشيانه بود، كه با ميزان بسيار بالايى از مرگ و میر همراه بود.  كه این خو عامل افزايش درصدى  زنان نسبت به مردان مى شد. سوم، با توجه به جوامع مردسالار، تقریبا برای یک زن مجرد غير ممكن بود كه بتواند نيازهاى خود را تأمين كند. زنان اغلب بی سواد و آموزش ندیده بودند. زنان بر پدران، برادران، و شوهران خود برای تأمين شدن و حفاظت متكى بودند. زنان مجرد اغلب در معرض فحشا و بردگی قرار مى گرفتند. تفاوت قابل توجه بین تعداد زنان و مردان بسیاری از زنان را در یک وضعیت نامطلوب قرار داده بود.

 

بنابراین، به نظر می رسد که خدا ممکن است چند همسری را به جهت محافظت و تأمين زنانى مجاز دانسته است كه در غير اينصورت قادر به يافتن شوهر نبودند. يك مرد با در اختيار گرفتن چند همسربه عنوان تأمين كننده و محافظ همه آنها تلقى مى شد. هر چند که قطعا چند همسرى ایده آل نیست، اما زندگی در یک خانواده چند همسری در آن زمان به مراتب بهتر از جایگزینهاى ديگرى چون فحشا، برده داری، و گرسنگی بود. علاوه بر عامل حفاظت /تأمين، تعدد زوجات به گسترش بسیار سریع نسل بشر، كه همان تحقق فرمان خدا در پيدايش ٩: ٧ بود كه " بارور و کثیر شوید؛ بر زمین منتشر گردید و در آن بیفزایید" انجاميد. مردان قادر به بارور كردن زنان بسيار در يك دوره زمانى يكسان مى باشند، كه  باعث افزايش بسیار سريع نسل بشر مى شد تا نسبت به زماني كه هر مرد تنها  سالى یک بچه توليد مى كرد.

 

  1.  امروزنگاه خداوند به چند همسرى چگونه است؟  حتی در حالی که كتاب مقدس اجازه  چند همسری مى دهد، تک همسری را به عنوان برنامه اى كه  مطابقت بسيار نزديكى با ایده آل خدا برای ازدواج دارد عنوان مى كند. کتاب مقدس می گوید که قصد اصلی خدا این بود که یک مرد  تنها با یک زن ازدواج كند: "از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن (نه زنهاى) خویش  خواهد پیوست و یک تن (نه چند تن) خواهند شد." (پیدایش ٢: ٢٤). در  حالی که پیدایش ٢: ٢٤ درباره اينكه  ازدواج چيست توضيح مى دهد، تا اينكه در مورد تعداد أفراد در ازدواج صحبت كند،   در اينجا استفاده مكرر از كلمات مفرد را باید در نظر داشت. در تثنیه 17: 14-20، خدا می گوید که پادشاهان قرار نیست  همسران بسيار داشته باشند(یا اسب یا طلا). در حالی که این را نمى توان به عنوان یک دستور  تفسير كرد که پادشاهان باید تک همسر باشند، اما می توان آن را اينگونه برداشت كرد که داشتن چند همسر مشكل آفرين مى باشد. و این را می توان به وضوح در زندگی سلیمان ديد ( اول پادشاهان ١١: ٣-٤).

 

در عهد جدید، اول تیموتاؤس 3: 2، 12 و تیطس 1: 6 "شوهر یک همسر" را در لیستى واجد شرایط برای رهبری معنوی قرار مى دهد. درباره اينكه اين صلاحيت به طور خاص به چه معناست بحث هايى وجود دارد. اين عبارت بطور تحت الفظى اينگونه ترجمه مى شود " مرد یک زن". چه این عبارت منحصرا به تعدد زوجات يا چند همسرى اشاره كند يا نكند، به هیچ وجه مرد چند زنه را نمى توان به عنوان یک "مرد یک زن" در نظر گرفت. در حالی که چنين ويژگى هايى به طور خاص برای مقام رهبری روحانى اطلاق مى شود، مى بايست به همان اندازه هم به تمام مسیحیان اطلاق شود. آيا نمى بايست همه ايمانداران مسيحى "به دور از ملامت...، معتدل، خویشتندار، آبرومند، میهمان‌نواز و قادر به تعلیم باشد، نه میگسار، یا خشن، بلکه ملایم؛ و نه ستیزه‌ جو، یا پولدوست." (اول تيموتائوس ٣: ٢-٤) ؟ اگر مامقدس خوانده شده ايم(اول پطرس 1: 16)، و اگراين معيارهابرای ناظران و خادمان كليسا مقدس هستند، پس براى همه مقدس مى باشند.

 

افسسیان 5: 22-33 از رابطه بین زنان و شوهران صحبت می کند. هنگاميكهبه شوهر اشاره مى كند (مفرد)،همیشه به یک زن (مفرد) هم اشاره دارد. "زيرا شوهر سر زن است [مفرد] ... آن كه زن خود را [ مفرد] محبت مى كند، خويشتن را محبت مى نمايد. به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک کرده و به زن خود خواهد پيوست [مفرد]، و آن دو يك تن خواهند شد... بارى هر يك از شما نيز بايد زن خود را همچون خويشتن محبت كند، و زن بايد شوهر خويش را حرمت نهد[مفرد]. در حالی که به موازات همين آيات، کولسیان 3: 18-19، به زنان و مردان به صورت جمع اشاره مى كند، روشن است که پولس به همه زنان و شوهران در ميان ايمانداران كولسى اشاره مى كند، نه به اين معنا كه يك شوهر مى تواند همسران متعدد داشته باشد. در مقابل، افسسیان 5: 22-33به طور خاص رابطه زناشویی را توصيف مى كند. اگر تعدد زوجات مجاز بود، کل تصویر رابطه مسیح با بدن خود (کلیسا) و رابطه زن و شوهرى متلاشى مى شد.

 

  1. چرا خدا آن را تغییر داد؟ این بدين معنا نيست كه  خدا چيزى كه از پيش مجاز شمرده را اكنون رد مى كند گويا خداوند ازدواج را در برنامه اصلى خود تجديد مى كند . حتی اگر به آدم و حوا رجوع كنيم،  چند همسرى قصد اصلی خدا نبود. به نظر می رسد خداوند اجازه چند همسری برای حل یک مشکل داده بود، اما  اين ایده آل او نبود. در بسیاری از جوامع مدرن ، به هیچ وجه نیازى به چند همسری وجود ندارد. در اغلب فرهنگ های امروز، زنان  قادر به تأمين و محافظت از خود مى باشند-يعنى حذف تنها جنبه "مثبت"  چند همسری. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای مدرن چند همسری را ممنوع مى دانند. براساس رومیان 13: 1-7، ما بايد از قوانینى كه دولت وضع مى كند أطاعت كنيم. تنها  در صورتى كه اين قوانين در تضاد با دستورات خدا باشد كتاب مقدس تمرد از قانون را مجاز مى داند (اعمال رسولان 5: 29). از آنجا که خدا تنها  چند همسری را مجاز مى شمارد،  اما آن را فرمان نمى دهد، قانون منع چند همسری باید حفظ گردد.

 

آيا امروزه مواردی وجود دارد كه هنوز چند همسری اعمال می شود؟ شاید، اما كوته نگريست اگر فكر كنيم که هیچ راه حل ممکن دیگرى وجود ندارد. با توجه به جنبه "یک تن" شدن درازدواج، نیاز به يكى شدن و هماهنگی در ازدواج و فقدان وجود هر گونه نیاز واقعی برای چند همسرى، اعتقاد راسخ ما اينست که چند همسری به دور از حرمت و جلال خداوند بوده و طرح او برای ازدواج نمى باشد.

 

منابع پيشنهادى: كتاب مقدس پاسخگوى تقريبا تمام سوالهاى شما توسط Towns Elmerو نرم افزار كتابمقدس لوگوس.

ترجمه: الهام ربیع نژاد

Jun/11/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 285 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر