اگر ایمانداری دانسته مرتکب گناه شود، باید چه اقدامی انجام دهد؟

اگر این ایماندار متوجه خطای خود شده و به حماقت خود در این گناه آگاهانه پی برده و توبه کند و مسیر زندگی خود را تغییر دهد، خدا باز هم می بخشد و او را یاری می دهد که دوباره برخیزد و به راه خود ادامه دهد. اما اگر پشیمان نشود و راه خود را تغییر ندهد، به سوی هلاکت قدم بر می دارد.

شاد باشید.

Mar/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر