من جوان ٢٥ ساله در تحقيقات جزئي خودم در بين دين هاي مختلف بالاترين دين رو مسيحيت دانسته و خواستار پيوستن به اين دين مقدس می باشم. لذا از ترس جان خودم كه در ايران زندگي ميكنم، نميدانم كه چگونه به اين دين بپيوندم و تا آنجا كه در مطالب بالا نوشتيد بايد تعميد هم بگيرم كه آدابش رو بلد نيستم لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

برای ابراز علاقه و ایمانتان به مسیح خوشوقتم. شروع زندگی مسیحی با توبه و بازگشت از گناهانمان و ایمان به کاری که عیسی مسیح بر صلیب برای آمرزش گناهان ما انجام داده و برخاستن او از مردگان و نیز اعتراف با زبانمان به اینکه او خداوند و پسرخداست، می باشد. با من این دعا را از صمیم قلب بکنید و تصمیم بگیرید عیسی مسیح و پیروی او را با همه زحماتی که در پی دارد، به جان بخرید:

ای پدر، خالق آسمان و زمین، در حضور تو از گناهانم توبه کرده و مصمم هستم که کاملاً مسیر زندگیم را به کمک و فیض تو عوض کنم. من ایمان دارم که عیسی مسیح قربانی کامل برای آمرزش گناهان من بود و او روز سوم پس از مرگش زنده شد و به زبانم اعتراف می کنم که او سرور و خداوند زندگی من است و او پسر خدا است. از امروز می خواهم با تمام وجودم پسر تو عیسی مسیح را پیروی کنم و هر زحمتی را به جان بخرم.

در نام عیسی مسیح از تو طلبیدم. آمین.

در صورتی که این دعا را از ته دل کردید، شما از همین لحظه تولد دوباره می یابید و وارد خانواده الهی خواهید شد. اما مهم است که تعمید آب هم داشته باشید. مسلماً برای این منظور می بایست کسی که شرایط کافی را دارد شما را تعمید دهد. لطفاً با ما در تماس باشید، ما شما را برای قدمهای بعدی کمک خواهیم کرد.

Sep/06/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 302 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر