آیا عیسی از نسل سلیمان است ( متی 1: 6) یا از نسل ناتان ( لوقا 3: 31) که هر دو پسران داود پادشاه می باشند؟  

جواب این سؤال مانند چالش قبلی است ، نشان دادیم که متی شجره نامه یوسف را دنبال می کند و لوقا شجره نامه مریم را. در اینجا واضح است که یوسف به واسطه سلیمان از نسل داود است و مریم از طریق ناتان.                                          

ترجمه: اِلما غریبیان      

Oct/12/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 317 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر