آیا مسیحیان می توانند ازدواج بین فرقه ای کنند؟

در ازدواج  و زندگی زناشویی، مسئله اساسی، تفاوت فرقه ای نمی باشد بلکه اینکه آیا زوج مسیحی که می خواهند با هم وصلت کنند، هر دو صرف نظر از هر کلیسا یا فرقه ای که باشند، از گناهان خود توبه کرده اند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود که برای گناهان بشر قربانی شد و روز سوم پس از مرگش برخاست، ایمان آورده اند و کتاب مقدس را به عنوان کلام بی عیب و مصون از خطای خدا می پذیرند؟

در صورت پاسخ بلی به سؤالات فوق ازدواج و وصلت چنین کسانی از هر فرقه مسیحی که باشند، بلامانع می باشد.

شاد باشید.

Nov/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 134 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر