همانگونه که در تعالیم کلیسا از تثلیث آمده است هر سه شخصیت تثلیث از یک اعتبار برخوردارند یعنی هر سه خدا هستند. در اول قرنتیان 15: 28 آمد ه است که بعد از آنکه پدر همه چیز را زیر پای پسر قرار داد پسر مطیع پدر خواهد شد این با تعریف تثلیث مغایرت ندارد؟

کورش عزیز سلام،

امیدوارم حالتون خوب باشد و در سلامتی کامل جسم و جان و کامیاب باشید.

در تثلیث اقدس سلسله مراتب وجود دارند. یعنی روح القدس مطیع پسر است و پسر را جلال می دهد و پسر مطیع پدر است و پدر را جلال می دهد و مسلما" پدر بالاترین رتبه را در این اطاعت دارا می باشد. اینکه هر سه در ذات یک خدا می باشند شکی نیست و آیه ای را که ذکر کرده اید در حقیقت اشاره به اطاعت پسر می کند. مسیح حتی در انجیل یوحنا بارها می گوید کار من انجام اراده پدر است و اینکه مطیع اراده پدر باشم و این اطاعت از ازل تا ابد وجود دارد و به منزله وجود نظم درارتباطات در تثلیث لازم است. مسلما" در ابدیت روح القدس و پسر به پدر تسلیم کامل خواهند بود.

با تشکر از این سوال به موقع و حساس.

فیض با شما،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/20/2016 کتاب مقدس امیر نهروان 439 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر