آیا پادشاه یهویاکین سه ماه بر اورشلیم حکومت کرد( دوم پادشاهان 24: 8 ) یا سه ماه و ده روز( دوم تواریخ 36: 9 )؟

در اینجا نیز همچون چالشهای قبلی می بینیم که نویسنده  کتاب تواریخ ایام، اعداد دقیق تری بکار برده تا نویسنده پادشاهان که شماره های کلی برای نگارش ماه ها به کار برده، با در نظر داشتن این مطلب که ده روز لازم به ذکر نیست. 

منبع مقاله: www.debate.co.uk

ترجمه از: اِلما غریبیان                                                    

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 363 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر