یهودیان پیرو کدام کتاب اسمانی و پیامبر هستند؟

یهودیان پیرو کتابهای عهد عتیق یعنی تورات و زبور و صحف انبیاء و کتاب تلمود و کتابهای آپوکریفا هستند و نیز پیرو پیامبران و پیامشان در کتابهای عهدعتیق می باشند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر