با توجه به اینکه کتاب استر در اسناد تاریخی دریای مرده یافت نشد، آیا امکان دارد که این کتاب بعدا" توسط علمای یهود به کتب مقدس عهد عتیق اضافه شده باشد؟

کتاب استر توسط بزرگان یهود به عنوان کتاب کانون کتاب مقدسی پذیرفته شده است و یکی از کتابهایی بوده که عزرای کاهن جمع آوری کرده است. کتاب استر کتابی است که از نظر تاریخی هیچ اشتباهی ندارد و نسخه های دیگر به غیر از نسخه های دریای مرده از کتاب استر در کتب مقدسه یهود از زمانهای کهن پیدا شده است و این کتاب جزو کتابهای مقدس یهودیان همیشه بوده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 435 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر