در کتابی به نام نیروی کابالا نوشته یهودا برگ ادعا شده که کابالیست های جلوتر از زمان شون بودند و در زمانی که مردم فکر می کردند زمین مسطح هست انها معتقد بودند گرد هست و ادعا شده پیامبران همه ی انها استادان کابلا بودند و به نیروی روحانی خودشون با کمک معجزه انجام می داند و نوشته بود ما در جهان یک در صد هستیم و از جهان 99 درصد قطع هستیم ادعا شده جهان 10 بعد بوده 6 بعد موقع بیگ بنگ جدا شده و خدا رو به نور توصیف شده و ادعا شده ضد کابالا ها همانها عیسی مسیح رو مصلوب کردند چون می ترسیدند از حقیقت و معتقد به این هستند عیسی مسیح استاد کابلا بوده خواهشمند از این کتاب نقدی یا اطلاعاتی راجب کابلا به من بدهید گرچه من توی این کتاب از کابلا چیز هایی فهمیدم. ممنون فیض خدا باشما باد. نظر کتاب مقدس درباره ی کابالیست ها چیست؟

برای پاسخ جامع سؤال شما در نظر داریم مقاله ای آماده شود. اما دوست عزیز و همکار بنده شبان آبیلا فعلا پاسخی کوتاه برای شما فرستاده اند که در زیر برایتان می فرستم. لطفا مقالات ما را در وب سایت پرپاسخ دنبال کنید و بزودی مقاله ای مفصل در باره طرز تفکر کابالیست ها در آن درج خواهد شد:

برادر گلم، کابالیستها نوعی مکتب و طرز فکرعرفانی است که معتقدند نام خدا در ابتدا قبلا نمایان شده عین سوف بوده و این مکتب بدنبال ذات بین خدا و انسان هست و صحبتهای آنها بیشتر بر اساس عرفان و فلسفه عرفانی می باشد و در حقیقت ریشه این مکتب از یهودیت و نوشته های تلمود است. و برای پاسخ سوال آنها باید وارد فلسفه عرفانی و وارد ادیان خیالی آنها بشوید چون معتقد هستند این مکتب قبل از ادیان رسمی مورد استفاده مردم آن زمان بوده است.

به زودی مقاله ای جامع در پاسخ به این طرز فکر در وب سایت پرپاسخ درج خواهد شد.

روز خوش

آبیلا یوحنا مارو

 

Mar/25/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 354 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر