آیا مسیحیان تمدن های قبل از میلاد مسیح را قبول دارند؟

پذیرش یک فرهنگ یا تمدن توسط یک مسیحی امری است که غیرممکن است.

در هر فرهنگ و تمدنی اشتباهات و ایرادات و نیز نکات مثبتی وجود دارند که نمی توان بطور کامل آن را رد کرد یا پذیرفت. مسلما" مسیحیان تنها گروهی بوده اند که توانسته اند در فرهنگهای مختلف با رعایت اصول صحیحی که در آن فرهنگها وجود داشته عیسی مسیح را معرفی کنند و مسیحیان حقیقی نمی خواهند فرهنگی خاص را بر فرهنگی دیگر غالب بدانند چون همانگونه که گفتم فرهنگ و تمدنی کامل وجود ندارد!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/22/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 249 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر