آیا ارواح بر ضد خود عمل می کنند؟ در کلام خدا فرموده مسیح گفت شیطان برضد خودش عمل نمی کند! سؤالم اینجاست: چطور افراد شیطان پرست و جادوگر از این قبیل اجنه و ارواح رو از بدن انسان ها اخراج می کنند؟ و سؤال دوم اینکه آیا ارواح و اجنه یی هستند که به عیسی مسیح ایمان داشته باشند؟اپلیکیشن پرپاسخ چرا بروز رسانی نمی شود ؟ در اندروید ها؟

شیطان برای مقابله با خداوند ما و کلیسایش و فریب مردم به کپی کردن روشهای کتاب مقدسی مبادرت می ورزد، اما باید بدانیم که افرادی که به ظاهر توسط شیطان پرستان و جادوگران از دیوها رها می شوند، به هیچ وجه چنین نیست و تنها نمایشی است فریبکارانه از این گروهها. چنین افرادی که به ظاهر دیوها از آنها اخراج شده اند، پس از اخراج ظاهری زندگی بسیار تأسف باری را در اسارتها و بستگی هایشان ادامه می دهند و گاهی اوقات وضعیت آنها بدتر از قبل می شود.

ارواح شریر نمی توانند به عیسی مسیح ایمان آورند، چون آنها موجوداتی روحانی هستند که قبلا" در آسمان در حضور خدا بودند و جلال خدا و پری او را شاهد بوده اند و تصمیم گرفته اند از شیطان پیروی کنند. همانگونه که شیطان نیز نمی تواند توبه کند و برگردد، ارواح شریر نیز قادر به این کار نیستند.

در ضمن برای بروزرسانی مقالات در اپلیکیشن پرپاسخ در حال اقدامات لازم هستیم و لطفا" کمی تحمل کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 344 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر