مدافع برجسته معاصر مسیحی جِی اِسمیت                                                

جی اسمیت ( متولد 1954) : جی اسمیت یک مبشر مسیحی و مدافع ایمان است که در مناظرات و مباحثات زیادی شرکت داشته است. از سال 1983 او در هیئت مبشرین برادران در مسیح به طور تمام وقت در حال خدمت است که تمرکز آن دفاع از ایمان مسیحی و مباحثات با مسلمانان شهر لندن است.

سالهای اولیه

اسمیت در خانواده ای که عضو هیئت مبشرین برادران در مسیح در هندوستان بودند، متولد شد و در مدرسه وودستاک در هند شرکت کرد . پدر و مادربزرگ او نیز مبشر بودند. او از دانشکده مسایاه مدرک لیسانس خود را کسب کرد و از دانشکده الهیات باپتیست شرقی مدرک فوق لیسانس در رشته الهیات را دریافت کرد، و نیز به درجه دکترا در رشته دفاعیات ایمان و مباحثات از مدرسه الاهیات ملبورن نائل آمد.

تمرکز بر اسلام                                                                                                    

در سال 1981 ، در حالی که مشغول مطالعه برای اخذ فوق لیسانس بود، در سمیناری در مورد اسلام شرکت کرد و متوجه شد که تنها 1500 مبشر مسیحی در تمام جهان در خدمت مسلمانان هستند. او در آنجا تصمیم گرفت تا خود نیز به عنوان یک مبشر مسیحی برای جهان اسلام آماده شود و فوق لیسانس دوم خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشکده الهیات فولر اتخاذ کرد.

در سال 1987 ، اسمیت به عنوان یک مبشر به سنگال نقل مکان کرد و در 1992 به لندن بازگشت و تحصیلات خود را در مدرسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا وهمچنین در مدرسه الاهیات لندن در سال 2001، ادامه داد. پیرو چندین حمله تروریستی اسلامی که یکی از آنها اقدام تروریستی 11 سپتامبر 2001 بود، او از ادامه تحصیلات خود برای تمرکز بیشتر بر دفاعیات ایمان مسیحی، برای مدتی باز ایستاد.

در سال 2010 ، اسمیت به مطالعات خود در دریافت دکترای خود در مدرسه الاهیات ملبورن ادامه داد و در ماه مارس سال 2017 موفق به اخذ آن شد. او در مدیریت مشارکت مسیحی هاید پارک که تأکید زیادی بر روش بحث و مناظره با استفاده از دفاعیات ایمان مسیحی دارند، همکاری کرد و به مدت 24 سال در محفل سخنوران هاید پارک لندن حضور فعال داشته است. او در مباحثات رسمی در دفاع از ایمان مسیحی در برابر عالمین و مدافعین ایمان اسلامی از قبیل عُمَر بَکری محمد، اعظم تمیمی، شبیر آلی، عنجم چاودری، عبد الرحیم گرین و اِدیپ یوکسل  شرکت جسته است.

اسمیت معتقد است که هر چند  اسلام و مسیحیت دارای گروه های افراطی، میانه رو و آزاد اندیش هستند،  اما تفاوت زیادی میان مسلمانان افراطی که قرآن را بسیار جدی می گیرند و دست به خشونت می زنند با  مسیحیان افراطی که به همان ترتیب کتاب مقدس را جدی می گیرند وجود دارد چون مسیحیان افراطی برخلاف مسلمانان افراطی، با محبت دیگران را خدمت می کنند و دست به هیچ خشونتی نمی زنند. او مدعی است که اساس زندگی مسلمانان افراطی در پیروی از محمد و اساس زندگی و رفتار مسیحیان افراطی در پیروی از عیسی مسیح بنا شده است. اسمیت بر این باور است که رشد مسلمانان افراطی در انگلیس نتیجه وجود مسلمانان بی تفاوتی است که اغلب مذهبی نیز نیستند، می باشد که به ریشه های اسلامی خود باز می گردند. او می گوید بعد از خواندن کتب اسلامی ( یعنی قرآن، احادیث، تفاسیر اسلامی  و سیره محمد) آنان به این نتیجه می رسند که درک سَلَفی/ عطاری شکل حقیقی اسلام است . اسمیت همچنین معتقد است که هر چند فعالیتها و عملیات غربی می توانند محرک عدم رضایت در جهان اسلامی باشد اما نگارشات اسلامی نقش اساسی در ایجاد خشونت در آنان داشته است. او از این حقیقت تأسف می خورد که مسلمانان میانه رو قادر به چالش کشیدن مسلمانان افراطی به وسیله آیات قرآن نیستند، چون معتقد است که افراطیون از اقتدار بیشتر الاهیاتی و دانش اسلامی برخوردارند. او اینچنین باور دارد که نهایتا" مسلمانان و همچنین سایرین به این درک خواهند رسید که نوشته های اسلامی و نیز الگویی که از پیامبر ایشان محمد وجود دارد با عصر حاضر ما به هیچ عنوان مرتبط نمی باشد.

روش مباحثات و مناظرات اسمیت توسط افرادی مانند مسلمان سَلَفی عُمَر بکری اینچنین مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است:

" من خود را با جی  بسیار راحت احساس می کنم- او همان است که می بینی! او نیز مانند سَلَفی ها شخصی دورو و متظاهر نیست. سخنان و اعمال او با قلبش یکی هستند. او به گفتن کلمات ملایم در باره اسلام وانمود نمی کند. قرآن ما را به مباحثه و مناظره دعوت می کند. در آمریکا اکثر مسیحیان انجیلی بر خلاف جی اسمیت که با شجاعت اعلام می کند: " عیسی خداوند است"، وارد بحث و مناظره با مسلمانان نمی شوند.

 

برگرفته از وب سایت ویکی پدیا

ترجمه: اِلما غریبیان

Sep/19/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر