آیا به راستی مذهب، خشونت بر می انگیزاند؟

آیا مذهب در پس همه خشونت ها در جهان است؟ آیا انگیزه همهٔ جنگ ها، به گونه ای، ریشه در عقاید مذهبی دارد؟ پاسخ برخی، به این پرسش، بلی است. برای نمونه، خدا قربانی هابیل را پذیرفت ولی از قائن قبول نکرد. در کتاب مقدس آمده که "این" خشم قائن را بر انگیخت ( پیدایش فصل ۴ آیه ۵). قائن سپس هابیل را کشت. اولین خشونت انسانی که در کتاب مقدس آمده، ریشه در امور مذهبی دارد. در پی آن هم کارهای خشونت آمیز بسیار دیگری در تاریخ بشریت رخ داد که مستقیم یا غیر مستقیم، مربوط به مذهب میشدند. پروفسور هارولد النس (Harold Ellens) در کتاب خود به نام قدرت ویرانگر مذهب، که در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسید، به مذهب به عنوان نقطه آغاز خشونت در جهان اشاره میکند. کتاب وی در اینترنت با عبارت زیر معرفی شده است: "چه با هواپیما به برج بازرگانی یا پنتاگن حمله شود، کشتی ها، بندرها یا ساختمان های دولتی  را منفجر کنند، یا پزشکان و پرستاران کلینیک سقط جنین را بکشند، فلسطینیان را ریشه کن کنند، یا سربازان اسرائیلی را با بمب های انتحاری به قتل برسانند، همه مذهبیون ویرانگر، ناخود آگاه تحت تاثیر آموزه های مذهبی مشابهی شکل گرفته اند، و نمونه ها و احکام الهی خشونت بار یکسانی دارند." از قائن تا بردگی فرزندان اسرائیل به دست مصری ها، تا جنگ های صلیبی قرن های یازده، دوازده و سیزدهم، تا بحران های امروزی در سراسر جهان، مذهب بیشتر به عنوان سرچشمه خشونت تجربه شده تا انگیزه ای برای آرامش. شاید به همین دلیل است که یک نویسنده معاصر بی ایمان به نام کریستوفر هیچنس (Christopher Hitchens)  نوشته: " مذهب همه چیز را زهر آلود میکند."  نیچه فیلسوف بی ایمان قرن نوزدهم هم با همین دید تحقیر آمیز نسبت به مسیحیت میگوید: " به دنبال فساد بی پایان است، از کژ روی اش هیچ چیز در امان نمانده، ریشه همه ارزش ها را خشکانده، و همه راستی ها را به دروغ تبدیل کرده، و پایه هر تمامیتی را بر روح فرومایه گذارده." ولی آیا مذهب و به ویژه مسیحیت، دلیل خشونت در جهان میباشد؟ شکی نیست که جنگ های زیادی به نام خدا در جهان رخ داده. اما مذهب تنها دلیل، و حتی مهم ترین انگیزه خشونت جهانی نبوده. باید به خاطر داشته باشیم که بزرگترین خون ریزی های قرن بیستم به دست حکومت های دنیوی، مانند رژیم های مارکسیست، انجام شده. در کشورهای چین کمونیست، اتحاد جماهیر شوروی، کامبوج و دیگر کشور های کمونیست، دست کم صد میلیون نفر فقط در قرن بیستم کشته شده اند. نگاهی به فراگیر ترین انگیزه ها مسیحیت، مذهب یا بی مذهبی، فراگیر ترین انگیزه های خشونت نمیباشند، بلکه دل خودمحور انسان دلیل جنگ هاست. مسیح میگوید انگیزه شرارت و خشونت در جهان را نباید در مذاهبی که مخالف هم هستند و یا بیرون از شرایطی که در آن هستیم جست و جو کرد. بلکه:  " زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سر چشمه میگیرد. اینهاست که شخص را نجس میسازد، ... " انجیل متی فصل ۱۵ آیه های ۱۹ و ۲۰. آنچه خشونت ویرانگر را در دنیا بر می انگیزاند، دل خودمحور انسان است که در خود آزمندی، بدخواهی، حسادت، غرور و نفرت را میپروراند. و بدبختانه این کارها اغلب به نام مذهب انجام می پذیرد. در واقع دل بد خواه و مغرور شیطان بود که او را به سر کشی خشونت بار در برابر خدا وا داشت. بنا براین، خشونت از آغاز با ما بوده. لیکن پایه مذهب عیسی بر اینها نبود. به این توجه نشده که انسان همواره خواهان بازگشت به طبیعت خودمحور خویش است تا خواسته هایش را به بهای زیر پا گذاشتن دیگران به دست آورد. و مردم اغلب برای رسیدن به این خواسته ها، دست به خشونت میزنند. اما سوی دیگر این معادله پیام عیسی است، که حکم میکند تا به منافع و خواسته های دیگران به اندازه مال خودمان اهمیت بدهیم. در حقیقت این کانون تعلیمات مسیحیت و قلب الهی را هویدا میکند. مسیح گفته: "پس با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا."  انجیل متی فصل ۷ آیه ۱۲. با اینکه در گذشته و امروز کسانی بوده اند که زیر پرچم مذهب، دست های خود را به جنگ و برده گیری آلوده کرده اند و تلاش کرده اند که با خشونت بر دیگران چیره شوند، اما این روش مسیحیت راستین نیست. اگر مردم بر خلاف تعلیمات مسیح و الگو هایی که خود به ما داده رفتار کنند، نمیتوان گناه را به گردن مسیحیت انداخت. زیرا مسیح "سرور صلح"  خوانده شده (اشعیا فصل ۹ آیه ۶)، و با نگاه کردن به تاریخ بی گمان در خواهیم یافت که پیروان وفادار مسیح در رواج دادن صلح و نیکوکاری در جهان، همواره با قدرت عمل کرده اند. این جهان بینی مسیح  است که پیروانش را در عالم تشویق کرده تا برای کار های بشر دوستانه، حمایت از کودکان و نوزادان، قانون بر ضد کار کردن کودکان، جدایی حکومت و مذهب، آزادی و عدالت، و کمک به همه نیازمندان جهان، دست به کار شوند. مسیح و مذهبی که او با خود آورد، به خشونت پشت کرد و نیکوکاری و کمک های بنا کننده را بیش از هر قدرت دیگری در تاریخ جهان رواج داد.

نویسنده: جاش مک داول ترجمه: سیروس ترابی 

 

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر