چگونه می توانیم اراده خدا را درک کنیم؟

اراده و خواست خدا در اکثر موارد در کتاب مقدس یافت می شود و اصول کلی خواست و اراده خدا در کل کتاب مقدس یافت می شود. مثلا" اگر شخص می خواهد ازدواج کند، اصولی خاص در کتاب مقدس وجود دارد که ما را در این راه کمک می کند. مثلا" در امثال سلیمان 31: 10-31 خصوصیات بسیار زیبایی از همسری که شایسته است نوشته شده است و نیز از کتاب تورات و در دوم قرنتیان 6: 14 در عهد جدید کاملا" مشخص است که شخص مسیحی نمی بایست با یک بی ایمان به مسیح ازدواج کند و بسیاری اصول دیگر که می توان در این مورد قید کرد. البته مسائلی هست که شاید در کتاب مقدس به آنها در جزئیات آنها اشاره نشده ولی اصولی کلی در کتاب مقدس برای درک اراده خدا می توان یافت و باز هم در صورتی که امری در کتاب مقدس واقعا" نباشد می توان با دعا و داشتن آرامش و ثبات فکری در مورد هدایتی خاص و نیز عدم تضاد با کلام خدا و مشورت مردان خدا خواست خدا را درک کرد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/09/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 316 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر