چرا خدا در عهد عتیق دستور کشت وکشتار می داده است؟

لطفاً دو لینک زیر را از میان مقالات متعدد ما در پاسخ به سؤالتان مطالعه فرمایید. 

http://www.porpasokh.com/Content/Question/84f0958a-1f78-4901-83af-515b7439981d

و اما لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/fc10dda2-bef5-40d2-9eb7-d361b93d8466

آرزوی موفقیت شما در مطالعاتتان را داریم.

Oct/26/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر