آیا کتاب مقدس رابطه جنسی را سرکوب می کند؟

بیایید یک تصور غلط را روشن کنیم. خداوند طرفدار رابطه جنسی است! او این رابطه را بوجود آورد و اندیشید که اگر در چهارچوب درست انجام شود زیباست. امثال سلیمان می گوید، " و از زن جوانی خویش مسرور باش ... پستانهایش تو را همیشه خرم سازد، و از محبت او دائم محفوظ باش." (امثال 5: 18-19). در اینجا صحبت از رابطه جنسی در پارامترهای یک تعهد ازداوج مادام العمر است (مانند، زن جوانی خویش). نمونه ی دیگری از دیدگاه خداوند درباره رابطه جنسی در غزل غزلهای سلیمان آمده است، کتابی از عهد عتیق که از زیبایی تجربه جنسی برای بیان تجربه روحانی استفاده می کند. من نتوانستم یک آیه  در کتاب مقدس پیدا کنم  که رابطه جنسی را گناه آلود، کثیف، یا اشتباه  بداند. تنها استفاده غلط از رابطه جنسی می باشد (یعنی وقتی که خارج از تعهد صمیمی و عاشقانه بین زن و شوهر تجربه می شود) که بیشتر کتاب مقدس با آن مخالف است. پس، چرا محدودیت؟ خیلی ساده است چون خداوند ما را دوست دارد. عشق در افسسیان 5: 28-29 به عنوان مراقبت و توجه توصیف شده است که مضمون پرورش و حفاظت را منتقل می کند. انگیزه خداوند در پس هر فرمانی در کتاب مقدس جهت حفاظت ماست که برای ما بهترینش را تدارک می بیند. حتی در نبایدها (احکامی که در نگاه اول ممکن است تحمیل کننده و بازدارنده به نظر برسند)، باید بدانیم که خداوند بهترین خیریت را برای ما در قلبش دارد. چطور می توانیم از نیت محبت آمیز خداوند اطمینان حاصل کنیم؟ کافیست به زندگی مسیح که در اناجیل ثبت شده نگاهی بیندازیم. هر کاری که او انجام داد–از شفا دادن مریضان تا تعلیم به جماعتهای بسیار درباره بخشیدن جان خود بر صلیب برای کفاره گناهان ما–تصویر واضحی از عشق عملی خداوند نسبت به ما بود. با توجه به ذات محبت آمیز او، خداوند فرمان داده تا رابطه جنسی تنها به خاطر محبتش به ما برای ازدواج حفظ شود. بدین صورت حد و مرزهای خداوند برای حفاظت ما از بارداری های ناخواسته، درد و بیمار یهای مرگبار، وابستگیهای عاطفی ناسالم، احساس گناه، و بسیاری خطرات دیگرمی باشد. پس این احکام امنیت و سلامت ما، آزادی از ترس، صمیمیت حقیقی و اعتماد در ازدواج، و بسیاری فواید دیگر را برای ما تأمین می کنند. درست مثل خطوطی که در یک استخر شناگران را از برخورد با یکدیگر حفاظت می کند و این امکان را به آنها می دهد تا مسابقه را ببرند، بدین ترتیب قوانین خداوند به خیریت ما می باشند. این قوانین به جهت ناامید کردن ما نیستند بلکه بازتاب آزادی ما در مسیح می باشند. بدون پارامتر، انسان نمی تواند رابطه جنسی را به طریقی که خداوند مقرر کرده است تجربه کند. نقشه پر محبت او برای ما–یک نقشه مثبت برای نیکویی ماست نه یک نقشه منفی که ما را بطور غیر منصفانه ای محدود می کند–و پاسخ ما نیز باید اطاعت از نوع محبت باشد.   نویسنده: جاش دی مکداول ترجمه: الهام ربیع نژاد    


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 702 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر