من اگر مرتکب گناهی بشم چه باید بکنم؟ اگر توبه چه توبه ای و باید باز توبه نجات رو بگم ؟ یا نه توبه دیگه ای هست برای اتفاقاتی که گناه محسوب میشن؟

در مسیحیت تقدیس آنی و تقدیس تدریجی وجود دارد. تقدیس آنی زمانی است که شخص با توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح از لعنتی که بخاطر گناه آدم و حوا دچار بشر شده رهایی می یابد و به یکباره تقدیس می شود. اما با توجه به اینکه شخص ایماندار به مسیح با نجاتش وارد حیطه جدیدی می شود که توانایی زندگی مقدس را به او می بخشد، شروع به تکامل در تقدسی که شروع کرده می کند و هر روزه به شباهت عیسی مسیح در می آید و هر روزه نیاز به توبه از خطاهایی که روزانه مرتکب می شود، دارد. 

شخص بی ایمان گناهکار است، به کلامی دیگر کار و شغلش گناه است. اما کسی که به مسیح ایمان آورده گاهی از این مغازه گناه، خرید می کند. تفاوت این دو در این است که یکی متعلق به گناه است و دیگری از تعلق به گناه رهایی یافته، اما از طریق وسوسه های گناه آلود می تواند مرتکب گناه شود! اما دیگر تعلقی به گناه ندارد و با توبه از این گناهان و بوسیله شفاعت عیسی مسیح بر دست راست پدر از گناهان روزانه اش پاک می شود و می بایست هر روزه به سوی کمال پیشروی کند تا زمانی که به شباهت عیسی مسیح در بیاید. در رساله اول یوحنای رسول 2: 1و2 یوحنای رسول خطاب به ایمانداران به مسیح می نویسد: " ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید؛ و اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل. و اوست کفاره بجهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه بجهت تمام جهان نیز." لطفاً برای روشن شدن بیشتر این مطلب به آیات بعدی این باب نیز توجه فرمایید.

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Jan/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر