تعریف گناه در مسیحیت چیست؟ و تاوان گناه چیست؟

گناه در مسیحیت و در کتاب مقدس مسیحیان به معنای کوتاه و قاصر آمدن از معیار الهی است. گناه، یعنی نداشتن رابطه با خدا و تاوان گناه در رومیان 6: 23 مرگ نامیده شده است. اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست. عیسی مسیح آمد که ما را از تاوان گناه که مرگ است رهایی بخشد. او با فدا کردن جان خود بر روی صلیب به خاطر گناهان ما و قربانی شدن به خاطر ما، ما را از گناه و جریمه گناه آزاد ساخت. وقتی به مسیح ایمان می آوریم و زندگی خود را به او تسلیم می کنیم، او به ما حیات جاویدان و حیات وافر می بخشد. در یوحنا 10: 10 عیسی مسیح می فرماید: " دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند." 

دوست عزیز، امروز می توانید با توبه از گناهانتان و بازگشت کامل از آن و ایمان به عیسی مسیح به عنوان فدیه گناهانتان، از گناه و نتایج آن آزاد شوید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/11/2017 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 1129 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر