آیا معجزه نقض قانون طبیعت توسط خدا نیست؟ آیا قربانی کردن اسحاق نقض قانون قتل مکن خدا نبود؟ و آیا این مسئله اختلال تربیتی در اسحاق بوجود نیاورد؟

خدا قانونگذار این طبیعت است و او می تواند هر گاه که می خواهد و نیاز می بیند بخاطر محبتش و لطفش در طبیعت دخالت کند. 

در باره ابراهیم که اسحاق را برای قربانی برد، باید توجه داشته باشید که اصولا در هر پرورش و تربیت کودک اختلالاتی بخواهیم یا نخواهیم وجود خواهد داشت، اما مسلما" بسیاری نیز معتقدند که اسحاق در سنی بود که درک می کرد پدرش به چه منظور این کار را می کند و جالب این است که کلام خدا نمی گوید که اسحاق اعتراض کرد یا وحشت بلکه او نیز خود را به خدا سپرده بود. اما اینکه چرا خدا چنین دستوری داد: خدا در واقع ایمان و سرسپردگی ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و نه فقط ابراهیم بلکه اسحاق را نیز. اینکه اسحاق خود را تسلیم کرد واقعا" زیباست. سالها بعد می بینیم که در تربیت اسحاق هیچ اختلالی بوجود نیامد و او شخصیت بسیار خوبی داشت، خیلی بهتر از بسیاری از افرادی که شاید بهتر تربیت شده اند، شاید علتش این بود که اسحاق متوجه شد که پدرش برای خدا و معیارهای او چه ارزشی قائل است و او نیز آن را با عشق و سرسپردگی پیروی کرد و برای همین خدا بنام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نامیده شده است.

پاسخ از:

کشیش ورژ باباخانی

Mar/11/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 690 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر