آیا سامسون (داوران 13) از نظر فیزیکی شخص ضعیفی بود یا قوی؟

در کتاب مقدس هیچ اشاره ای نشده که آیا سامسون تنومند بوده یا شخص ضعیفی بوده و به این علت نمی توانیم نظر خاصی در این مورد بدهیم ولی با توجه به اینکه کلام خدا می فرماید وقتی موهایش را بریدند ضعیف شد، بعضی احتمال می دهند که شخصی تنومندی نبوده است.

پاسخ از:  کشیش ورژ باباخانی

 

 

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 505 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر