چرا عیسی مسیح میگوید مست شراب نشوید ولی عیسی مسیح خداوند آب را به شراب تبدیل می کند؟ سؤال من این است: اگر شراب بد است چرا خداوند ما آب را به شراب تبدیل می کند؟

برای پاسخ به سؤال شما می بایست برگردیم به ایام زندگی عیسی مسیح و اینکه در آن زمان شراب حکم آب آشامیدنی را داشت و به علت آلودگی آب در آن ایام بسیاری از یهودیان و رومیان به جای آب از شراب استفاده می کردند و هدفشان مست کردن نبود. در ثانی بسیاری از مفسرین معتقدند تبدیل آب به شراب در مراسم عروسی قانای جلیل نشانی بود از اینکه عیسی مسیح در خوشی ما شریک است و نیز برای تأئید امر مقدس ازدواج می باشد و در ضمن تبدیل این آب به شراب با شرابهای دیگر کاملا" فرق داشت چون این شراب مردم را بجای مست شدن، هوشیار کرد و شخص مست متوجه نمی شود که شراب خوب است یا بد و هر چه که به او بدهی می نوشد، اما در اینجا متوجه می شویم که مردم هوشیار شدند و درک کردند که این شراب با شرابهای دیگر فرق دارد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/12/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 352 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر