اگر برای اولین بار بخواهم پا به کلیسا بگذارم چه کلیسایی در تهران بروم و چه کنم

برای اشتیاق شما در شرکت در جلسات کلیسایی خیلی خوشحالم، اما متأسفانه باید بگویم که کلیساهایی که به زبان فارسی جلسات برگزار می کردند همگی بسته شده اند و کشیشان آنها بارها بازجویی شده و به زندان رفته اند. کلیساهای انگشت شماری در کل ایران هستند که به زبان ارمنی و آشوری هنوز جلسات کلیسایی برگزار می کنند و این کلیساها از طرف دولت ایران اجازه ندارند که فارس زبانان را در جلساتشان راه بدهند و اکثر مسیحیان ایرانی فارسی زبان بصورت مخفیانه در کلیساهای خانگی جمع می شوند و به علت مسائل امنیتی بنده نمی توانم شما را به کلیساهای خانگی معرفی کنم. بهترین راه حل این است که شما از طریق همین وب سایت پرپاسخ و تیم پیگیری آن با ما مرتبا در تماس باشید و از کلام خدا تغذیه شوید تا به امید خدا راهی باز شود. در صورتی که مایل باشید آدرس ایمیلتان را به تیم پیگیریمان خواهم فرستاد و تقاضا خواهم کرد مرتبا با شما از طریقهای امن در تماس باشند.

باز هم از محبتتان و اشتیاقتان برای پیروی عیسی مسیح و کلیسای او تشکر می کنم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Sep/12/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 500 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر